Padelregler

Det finns 2 olika sorters banor i padeltennis. Singel och dubbelbana.
Singelbanan är 6x20 meter och dubbelbanan är 10x20 meter.
Det finns väldigt få singelbanor i Sverige.


Serve
Alla servar slås underifrån, eller under höften. Precis som i tennis slås den första serven från forehandrutan och sedan växlar man mellan forehand och backhandrutan. Servaren måste stå placerad bakom servelinjen mellan mittlinjen och sidovägg. Till skillnad från många andra racketsporter måste bollen studsas en gång i marken innan servaren slår över bollen. Bollen skall slås över nät och studsa i serverutan diagonalt på motsatt sida.

Bollen kan fortsätta att studsa i väggen, men om den efter studs i mottagarens serveruta träffar gallret, då är det servefel. Man har precis som i tennis två servemöjligheter.
Servemottagaren kan efter studsen att välja slå bollen innan eller efter det att den träffar i sidoväggen och/eller bakväggen, men bollen får aldrig studsa mer än en gång i marken på egen sida. När bollen har träffat i rätt serveruta och bollen har returnerats så är hela planen i spel. En boll som returneras direkt i motståndarens bak eller sidoväggar är ute.

Serven går om, ifall bollen nuddar nätkanten och går in i serverutan eller om den efter nät-touch studsar två gånger eller mer i serverutan och sedan går in i gallret. En serve som nuddar nätkanten och sedan studsar en gång i serverutan och därefter direkt i gallret är ute.

Väggar
Glasväggarna är en del av spelet men det finns några regler för hur de får användas. När man ska ta emot en boll så kan man låta den studsa upp i väggen efter att den studsat på marken, bollen är då fortfarande levande. Man kan även använda sin egen glasvägg för att slå tillbaka bollen, det kan vara användbart om man hamnar i en trängd situation.

Gallret får bollen endast studsa upp på när man ska ta emot en boll. Bollen är då levande om den först studsar i marken och sen upp på gallret (detta gäller ej på serve). Om man slår bollen i gallret på sin egen sida så förlorar man bollen. På sin egen sida är regeln att man endast får använda sig av glasväggen.

Om en boll går direkt i motståndarens galler eller glas utan att studsa i marken först så är poängen förlorad.

Spelet
Under spelets gång så får bollen studsa max 1 gång på egen sida. En spelare kan välja att returnera bollen på volley eller låta bollen studsa, direkt eller efter väggkontakt, men bara en gång i marken.

Mottagaren kan returnera bollen direkt tillbaka till motståndarnas planhalva eller alltså låta bollen studsa i vägg/väggar på egen sida för att sen slå tillbaka den. Om bollen däremot träffar stängslet på egen sida så vinner motståndaren poängen.
Om en boll går direkt i motståndarens galler eller glas utan att studsa i marken först så är poängen förlorad.


Poängräkning
Poängräkning är detsamma som tennis. I ett game räknar man poäng på följande sätt: 0, 15, 30, 40, game. Om ställningen är 40-40 så måste man vinna med två poäng för att gamet ska avgöras. Först blir det ”fördel” och vinner man nästa poäng blir det game. Förlorar man bollen blir det 40-40 igen och det kallas för ”Deuce”.
Matcherna spelas bästa av 3 eller 5 set.
I ett set gäller det att komma först till 6 vunna game. Om ställningen däremot blir 5-5 så spelar man till 7 vunna game. Om ställningen blir 6-6 så spelar man ett avgörande game, kallat tiebreak. Tiebreak spelas först till 7 vunna poäng, där man också måste vinna med minst två poäng.

Hur vinner man poäng?
Bollen studsar i marken två gånger på motståndarens sida.
Motståndaren slår bollen i nät.
Motståndaren slår bollen i sitt eget galler.
En motståndare träffas av bollen.
Motståndaren slår bollen ut utan att träffa din sida först (ok att smasha ner i golvet och ut ur buren, om bollen smashas utanför är det ok för motståndaren att springa utanför planen och ta bollen innan den studsat och spela in den igen).